Tuesday, February 2, 2010

Kelab Keceriaan

MISI

  • Meningkatkan kualiti kebersihan dan keceriaan sekolah pada setiap masa
  • Meningkatkan mutu keceriaan sekolah dengan bantuan kerjasama warga sekolah dikalangan guru, staf sokongan, pekerja dan murid-murid
  • Mewujudkan iklim persekolahan yang kondusif, harmoni, selamat dan ceria.
  • Meningkatkan kesedaran kesihatan, keceriaan, kebersihan, keindahan dan keselamatan sekolah.
  • Meningkatkan profesionalisme guru-guru dari semasa ke semasa.
  • Mewujudkan kerjasama dan permuafakatan sekolah dengan komuniti setempat.

No comments:

Post a Comment