Monday, February 1, 2010

Target Sekolah

  1. Mendapat Keputusan Keseluruhan 85% dalam UPSR dan 5 Orang Murid dapat 5A
  2. Semua Murid Dari Kelas Tahun Satu hingga Tahun Tiga (100%) menguasai 3M + S (Membaca, Menulis, Mengira + Sifir)
  3. Sekurang kurangnya Tiga Aktibiti mewakili bahagian dalam bidang kokurikulum ke peringkat negeri
  4. Sekurang kurangnya 90 Orang murid khatam alquran pada akhir tahun
  5. Tidak ada masalah atau kes Disiplin Berat
  6. Kawasan Sekolah Bersih, Ceria , Menarik dan selamat

No comments:

Post a Comment