Wednesday, February 3, 2010

RPH PSV - Mencorak dan Membuat Rekaan

TARIKH :
MASA :
TAHUN :
BIL MURID :
BIDANG : MENCORAK DAN MEMBUAT REKAAN
KEGIATAN : MENGHASILKAN HIASAN DINDING MENGGUNAKAN TEKNIK LIPATAN DAN GUNTINGAN
TAJUK : LIPATAN AJAIB
KONSEP UTAMA : MELIPAT, MENGGUNTING DAN MEWARNA

OBJEKTIF PADA AKHIR PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, MURID DAPAT:-

a) IMPLISIT
1. Membina kemahiran melipat, menggunting dan mewarna dalam proses penghasilan hiasan dinding.

b) EKSPLISIT
1. Menghasilkan perhiasan dinding untuk kegunaan yang lebih bermakna di masa akan datang.
2. Menghasilkan alat permainan mudah.

c) ESTETIKA
1. Menghargai hasil kerja tangan sendiri.
2. Menghargai elemen asas seni reka iaitu rupa.

PENGETAHUAN SEDIA ADA
Murid pernah melihat hiasan dinding digunakan pada majlis ulang tahun kelahiran, pesta, karnival dan sebagainya.

PERSEDIAAN MURID
1. Kertas warna
2. Pensel warna
3. Pensel
4. Gunting

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
1. Contoh hiasan dinding sedia ada yang dijual di kedai
2. Contoh hiasan dinding yang disediakan oleh guru
3. 'Mould' bentuk yang hendak dilukis
4. Radio & CD lagu KBSR

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)
'Mould' bentuk-bentuk yang hendak disurih di atas kertas warna

KBKK
Murid dapat menjana idea dalam penghasilan hiasan dinding atau alat permainan mudah

NILAI
1. Memupuk sikap cermat, kemas, sabar dan berhati-hati
2. Mengutamakan keselamatan ketika mengendalikan alatan tajam.

No comments:

Post a Comment