Monday, February 1, 2010

Matlamat Sekolah

  1. Menghasilkan Murid Yang Dapat Menguasai 3M dengan cemerlang ,Berbudaya Ilmu dan Berketrampilan
  2. Mernghasilkan Murid Yang Aktif Dalam Bidang Kokurikulum, Berperibadi Tinggi, Bersopan Santun dan disegani masyarakat
  3. Menjadikan Kawasan Sekolah Kawasan Yang Bersih, Indah, Ceria, Harmonis dan Selamat

No comments:

Post a Comment