Wednesday, February 3, 2010

RPH PSV - Membentuk dan membuat Binaan

TARIKH :
MASA :
TAHUN :
BIL MURID :
BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
KEGIATAN : MENGHASILKAN TOPENG MUKA BERBENTUK BADUT
TAJUK : TOPENG BADUT
KONSEP UTAMA : MENGGUNTING DAN MENAMPAL

OBJEKTIF PADA AKHIR PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, MURID DAPAT:-

a) IMPLISIT
1. Menggunakan hasil karya untuk tujuan yang lebih bermakna.

b) EKSPLISIT
1. Menghasilkan topeng badut menggunakan teknik gunting dan tampal (kolaj)
2. Menghasilkan alat permainan mudah.

c) ESTETIKA
1. Menghargai hasil kerja tangan sendiri.
2. Menghargai elemen asas seni reka iaitu rupa dan warna. Dari segi prinsip seni reka pula adalah penegasan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA
Murid pernah melihat badut pada majlis ulang tahun kelahiran atau di kaca televisyen.

PERSEDIAAN MURID
1. Kertas warna
2. Pinggan kertas
3. Fiber
4. Gunting
5. Gam
6. Gelung getah atau tali

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
1. Boneka badut
2. Contoh topeng badut yang telah siap
3. Radio & CD lagu KBSR
4. Komputer riba
5. LCD

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)
Kertas pelbagai warna yang sudah siap dilukis dengan mata, hidung, mulut dan topi badut.

KBKK
Murid dapat menjana idea dalam penghasilan topeng badut

NILAI
1. Memupuk sikap cermat, kemas, sabar dan berhati-hati
2. Mengutamakan keselamatan ketika mengendalikan alatan tajam.

No comments:

Post a Comment