Wednesday, February 3, 2010

RPH PSV - Mengenal Kraf Tradisional

TARIKH :
MASA :
TAHUN :
BIL MURID :
BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL
KEGIATAN : MENGHASILKAN BINAAN MODEL PAPAN CONGKAK
TAJUK : PAPAN CONGKAK
KONSEP UTAMA : MEREKA BENTUK DAN MEWARNA

OBJEKTIF PADA AKHIR PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, MURID DAPAT:-

a) IMPLISIT
1. Memperkembangkan daya kreativiti dalam menghasilkan binaan model.
2. Berfikir secara kreatif dan inovatif dalam penghasilan sebuah model.
3. Menggalakkan penggunaan bahan yang mudah diperolehi atau bahan yang terbuang untuk menghasilkan alat permainan pada masa akan datang.

b) EKSPLISIT
1. Menghasilkan alat permainan daripada bahan mudah atau terbuang yang terdapat di sekeliling kita.
2. Menghasilkan alat permainan mudah menggunakan kreativiti sendiri.

c) ESTETIKA
1. Menghargai permainan tradisional.
2. Menghargai elemen asas seni reka seperti rupa, bentuk dan warna yang kontra dan menarik.

PENGETAHUAN SEDIA ADA
1. Murid pernah melihat dan bermain congkak.

PERSEDIAAN MURID
1. 'Mounting board'
2. Bekas makanan bulat bersaiz besar – 2 buah
3. Bekas makanan bulat bersaiz kecil – 14 buah
4. Guli, biji getah atau batu kecil
5. Gam UHU
6. Pensel
7. Pisau
8. Gunting
9. Warna poster
10. Berus
11. Bekas air
12. Surat khabar
13. Bahan hiasan seperti butang, labuci, manik atau serbuk kilat (sebagai hiasan)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
1. Congkak sebenar
2. Carta aliran proses
3. Contoh papan congkak yang telah siap
4. Bahan-bahan membuat papan congkak untuk ditunjukkan kepada murid
5. LCD
6. Komputer riba

BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)
'Mould' bentuk-bentuk papan congkak

KBKK
Murid dapat menjana idea dalam penghasilan papan congkak

NILAI
1. Memupuk sikap bekerjasama, bertolak ansur, bekerja dalam kumpulan dan menyumbang idea.
2. Mengutamakan keselamatan ketika mengendalikan alatan tajam.

No comments:

Post a Comment